Kraftig ökning av hemlig telefonavlyssning

Domstolarna beviljar allt fler tillstånd till hemlig telefonavlyssning. Det senaste året ökade antalet tillstånd med 67 procent.

Antalet tillstånd ökade från 990 till 1 659 stycken det senaste året, uppger SVT:s Rapport.

Bland annat har telefonavlyssningen använts när det gäller narkotikabrott, mord och våldtäkter.