Staten garanterar 3,55 miljarder i lån till Volvo

1:10 min

Regeringen har i dag fattat beslut om att ge statliga garantier för ett lån till Volvo personvagnar på 3,55 miljarder kronor, det berättade näringsminister Maud Olofsson (C) vid en pressträff i dag.

Pengarna kommer från den Europeiska investeringsbanken och ska gå till framtidssatsningar hos Volvo i Sverige, säger näringsminister Maud Olofsson.

– EIB beslutade under finanskrisen att låna ut pengar för den så kallade gröna omställningen. Nya fordon som drar mindre bränsle, som är miljövänligare och som kunderna efterfrågar, säger Maud Olofsson.

Hon säger också att syftet med lånen är att snabba på den utvecklingen, och att Sverige gärna står långt fram i den utvecklingen. Och Maud Olofsson ser ingen risk att projekten hamnar utanför Sverige.

– De här projekten måste genomföras i Sverige. Det kan vi kontrollera eftersom pengarna betalas ut i efterhand och vi kan se vad de har gjort för pengarna.

Lagom till jul är det nu klart att Volvo PV får det hett eftetraktade lånet från Europeiska Investeringsbanken, EIB. För att bevilja lånet har EIB krävt att den svenska staten skulle ställa upp med en garanti, vilket regeringen nu sagt ja till.

EIB har beviljat krediter på 5,5 miljarder kronor, men den statliga garantin gäller ett lägre belopp, 3,55 miljarder kronor. Men det är inte regeringen som dragit ned beloppet, enligt Maud Olofsson.

– Det är Volvo självt som har angett nivån. Varför man lagt sig på den nivån, det är en fråga för Volvo.

Syftet med lånet, liksom tidigare när det gällt Saab är att öka svensk fordonsindustris konkurrenskraft på lång sikt i miljövänlig riktning.

Under fordonsindustrins kris under senare år har regeringen nu totalt gått in med mellan 12 och 13 miljarder kronor, enligt Maud Olofsson.