Ungern lyfter frågan om romers utsatthet

1:59 min

I dag blir Ungern EU:s ordförandeland för ett halvår framåt. En av de viktigaste frågorna för Ungern blir att försöka förbättra situationen för Europas största minoritetsfolk romerna. I Ungern utgör romerna sex till sju procent av befolkningen och många av dem lever under mycket fattiga förhållanden.

Enligt Ungerns justitieminister, Tibor Navracsics, har arbetslösheten bland landets romer ökat enormt de senaste 20 åren. Under de sista åren av socialisttiden hade 85 procent av Ungerns romer ett jobb, säger Tibor Navracsics:

– Nu är det bara runt 15 procent.

Ungerns justitieminister Tibor Navracsics menar att just jobbristen är det största problemet för romer i Ungern nu, tillsammans med romers brist på utbildning.

Strax före jul lade EU-kommissionen fram ett par rapporter om romer och under våren räknar det ungerska ordförandeskapet att arbeta fram en mer heltäckande ny strategi för Europas romer. Den strategin ska sedan behandlas på högsta politiska nivå, under EU:s toppmöte i juni.

Sveriges Ungern-ambassadör, Cecilia Björner, räknar med att ungrarna nu försöker tillskansa sig extra stöd från EU.

– Jag kan tänka mig att Ungern kommer att vilja få med, i en sådan här strategi också att länder med stora rompopulationer ska få extra stöd från sammanhållningsfonder eller andra typer av fonder för att ha riktade ekonomiska bidrag till romerna, säger hon.

I Ungern finns mycket starka anti-romska känslor. Enligt Cecilia Björner finns siffror på att åtta av tio etniska ungrare tycker illa om romer. De senaste åren har det förekommit en rad uppmärksammade rena våldsattacker och mord på romer i Ungern.

Men trots romernas utsatthet i landet så tror Sveriges EU-minister Birgitta Ohlsson att Ungern ändå kan driva en bra rom-politik på EU-nivå:

– Det finns ett starkt förtryck och en oerhörd utsatthet för romer i Ungern. Samtidigt har den politiska ledningen varit ett av de länder som har lyft frågan. De har ändå valt att det är viktigt att göra en strategi och det finns många länder där romer diskrimineras hårt som aldrig hade gjort den prioriteringen. Så jag tycker att Ungern har visat prov på ett bra politiskt ledarskap, säger Birgitta Ohlsson.