Höjd säkerhet kring Iraks kristna runt jul

Inför julfirandet i Irak har säkerhetsåtgärderna trappats upp eftersom flera våldsdåd har riktats mot kristna i landet.

Efter de allvarliga våldshändelserna under hösten, bland annat en massaker på kristna i en kyrka i Bagdad i slutet på oktober, bevakas kristna helgedomar i landet av polis och soldater.

På vissa håll har skyddsvallar byggts runt dem.

Juldagens mässor hålls av säkerhetsskäl under morgontimmarna.

Den kaldeiske ärkebiskopen Louis Sarko uppmanade på julaftonen trosfränderna att vara trosvissa.