Svårt få hjälp till barn med autism

2:23 min

Det har blivit svårare för barn att få rätt till personlig assistans. Det hävdar Autism- och Aspergerförbundet efter Ekots rapportering om Adam Campel, som nekats assistans, trots att han är svårt autistisk. Eva Nordin-Olson är förbundsordförande på Autism- och Aspergerförbundet. Hon är kritisk till hur föräldrarna till barn med autism blir bemötta av Försäkringskassan.

– Vi kan konstatera att det är väldigt stora brister och vi upplever att det blir sämre och svårare att få assistans och när det gäller barn hör jag ofta att föräldrar upplever att de inte riktigt blir trodda när de beskriver hur vardagssituationen är hemma, säger Eva Nordin-Olson.

Som ordförande för Autism- och Aspergerförbundet pratar Eva Nordin-Olson med många föräldrar, som berättar att de inte får den hjälp de behöver av samhället.

Den som är svårt autistisk kan till exempel inte förstå konsekvenserna av sitt eget handlande. De riskerar därför att utsätta sig för faror om man lämnar dem ensamma.

I morse berättade Anette Campell om hur svårt det är att få tillvaron att gå ihop med ett svårt autistiskt barn.

Hennes son Adam har fått avslag på sin ansökan om personlig assistent.

– Vi har varit hela slutkörda i ett par år och nu fortsätter det här och vi undrar hur lång tid det ska ta innan man verkligen inte orkar, ska man bli riktigt sjuk av det här, säger Anette Campell.

För några år sedan uppmärksammade Försäkringskassan att det fanns otydligheter och olikheter i bedömningarna av rätten till assistans.

Då gjorde Försäkringskassan ett förtydligande av vilka behov, som ska ge rätt till ersättning.

Förtydligandet innebar en striktare tolkning av lagen. Därmed har det i praktiken blivit svårare att få rätt till personlig assistans.

Antalet barn som beviljas personlig assistans har minskat med nästan sju procent sedan dess, trots att allt fler barn får diagnosen autism.

Men försäkringsdirektör Svante Borg vill, trots siffrorna, inte gå med på att det har blivit svårare för barn med autism och utvecklingsstörningar att få personlig assistans.

När behovet bedöms vara mindre än 20 timmar i veckan är det nämligen kommunen som betalar. Svante Borg hävdar att kommunernas stöd kan ha ökat.

– Det som framgår av siffrorna som jag utgår ifrån stämmer så tilldelar vi färre assistans men om det innebär att det har blivit svårare totalt sett med de stödbehov som man har från samhället eller om det bara är kopplat till oss, det kan jag inte riktigt se på siffrorna, säger Svante Borg.