2011 blir hyggligt ekonomiskt år för de flesta

2:47 min

2010 var ett år av ekonomisk oro i världen, men med en rejäl tillväxt i Sverige. Men hur blir 2011? Ett turbulent första kvartal, ett tufft år för långtidsarbetslösa, ett bra år för svenska företag och ingen avmattning för handeln om man ska tro ekonomer från LO, SEB, Svenskt Näringsliv och Handelns utredningsinstitut.

– Vi ska nog vara beredda på att första kvartalet blir väldigt turbulent, spår Robert Bergqvist, chefekonom på SEB. Han är oroad över statsfinanserna i södra Europa.

– Det är helt avgörande att vi får en stabilitet i valutaunionen.

Oro i Eurozonen alltså. Men de svenska företagen kommer att få ett bra 2011 tror Stefan Fölster, chefekonom på Svenskt Näringsliv.

– 2011 blir i huvudsak ett bra år för svenskt näringsliv där många företag hämtar igen vad de har förlorat under finanskrisen, säger han.

Men klyftan kommer att öka mellan de som har jobb och de som saknar anställning. Lena Westerlund är chefekonom på LO.

– Har man en stark ställning på arbetsmarknaden och jobbar i en bransch där det är drag i efterfrågan, byggbranschen till exempel, då kanske man kommer att få det väldigt bra. Har man varit långtidsarbetslös så kommer det att vara tufft.

– Arbetslöshetsförsäkringen är väldigt urholkad och man måste vända sig allt mer till socialbidrag. Det gör att det blir en svagare efterfrågan i ekonomin också från de här grupperna, plus att det ökar inkomstskillnaderna, säger hon.

För vissa grupper av arbetslösa ser det extra dystert ut.

– Det är de unga som inte har avklarad gymnasieexamen som har problem framför allt. Sedan är det de som har varit långtidssjukskrivna, de som är tillträdande på arbetsmarknaden, som kanske invandrat nyligen och de som har funktionshinder, säger Lena Westerlund.

Handeln har gått som tåget de senaste åren, och ingen avmattning finns i sikte 2011. Lena Larsson är vd på handelns utredningsinstitut.

– Elektronikhandeln tror vi kommer att bli vinnarbranschen i år och den kommer fortsätta att gå bra även nästa år. Vi tror också att byggbranschen och möbelbranschen kommer att gå bra. De kommer att ta igen en hel del. De tappade ganska mycket under kristiden, säger Lena Larsson.

På Swedbank räknar man med en dämpning av tillväxten nästa år, den stannar på 3,5 procent. Men för den som har jobb och ordnad ekonomi så kan 2011 bli ett riktigt hyggligt år. Magnus Alvesson är senior ekonom.

– Man ska känna sig relativt trygg. Svensk ekonomi är stark. Svenska offentliga finanser är stabila. Ur ett svenskt hushållsperspektiv ska man inte vara så orolig, säger Magnus Alvesson, senior ekonom på SEB.