Fler tror på högre inflation

En av tre svenskar tror på snabbare prisökningar nästa år, enligt Skops senaste undersökning av hushållens inflationsförväntningar. Det är sju procentenheter mer än i förra mätningen.