EU häver förbud om vapenexport till Kina

1:49 min

EU är på väg att slopa sitt förbud mot att sälja vapen till Kina. Vapenembargot infördes efter Kinas massaker vid Himmelska Fridens torg 1989, men enligt en hemlig rapport försvårar embargot EU:s relationer med Kina.

Hundratals, eller tusentals, obeväpnade demokratiförespråkare mejades ner av kinesiska soldater runt Himmelska Fridens Torg i Peking i juni 1989. Som en följd av massakern införde det som nu är EU ett embargo mot att sälja dödliga vapen till Kina.

USA har legat på EU att behålla vapenembargot, med hänvisning till Kinas brott mot mänskliga rättigheter och risken för att en starkare kinesisk militär kan äventyra säkerheten i Ostasien. Enligt tidningen Le Figaro presenterades en hemligstämplad rapport vid EU:s toppmöte här i Bryssel för ett par veckor sedan.

EU-ländernas stats- och regeringschefer fick då höra att vapenembargot är ett "stort hinder" för EU:s och Kinas säkerhets - och utrikespolitiska samarbete. Förbudet att sälja vapen till Kina ses som ett "slag i ansiktet" på världens näst största ekonomi, dessutom har den militära effekten av embargot minskat kraftigt eftersom Kina har ökat sin egen tillverkning av vapen.

En källa nära EU:s utrikeschef Catherine Ashton säger till Le Figaro att EU kan komma att slopa sitt embargo "mycket snart", vilket tolkas som de närmaste månaderna.

Redan i början av 2000-talet var EU nära att ta bort sitt förbud mot att exportera vapen till Kina, men efter påtryckningar från USA försvann frågan från EU:s agenda 2005.

Ekot har försökt men ännu inte lyckats få en kommentar från den svenska regeringen om en möjlig öppning för vapenaffärer med Kina. För drygt ett år sedan ifrågasattes effektiviteten i EU:s vapenembargo i en rapport från Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI.