Thomas Östros

Plus och minus:
+ Långvarig ministererfarenhet med ansvar för olika sakfrågor. Ekonomiskt kunnig. Anses klara debatter bra.
- Ansvarig för den ekonomiska politiken i valrörelsen som fick hård kritik. Ifrågasatt för enformig kritik mot regeringens politik.

Fakta:

Uppdrag: Riksdagen: Uppsala län
Källa: Valmyndigheten
Val 2010:  Riksdagsval Uppsala län, plats 1
Källa: Valmyndigheten
Ålder: 46 år
Ort: Uppsala
Inkomst 2009: 942 840 kr
Bolagsuppdrag: Inget

Källa: www.valpejl.se