Barnmisshandelsfall utreds för långsamt

2:21 min

Det tar fortfarande för lång tid för polis och åklagare att utreda misstänkt barnmisshandel. Det konstaterar Rädda barnen som sammanställt ny statistik från åklagarmyndigheten.

Enligt lag får det inte ta mer än 90 dagar, men i genomsnitt tar det 115 dagar och på många håll mycket längre tid än så. Och det innebär katastrofala konsekvenser för barnen, enligt Åsa Landberg som är psykolog på Rädda Barnen.

– För barnen innebär det att de inte känner att någon tar dem på allvar, att man inte lyssnar på det de har sagt. I värsta fall så pressas de, hotas eller mutas till att inte berätta när de väl kommer till polisen, och det innebär att de kan fortsätta att bli misshandlade, säger hon.

Anmälningarna om barnmisshandel ökar – förra året kom det in 11 530 anmälningar i hela landet. Enligt lag ska det inte få ta mer än 90 dagar för polis och åklagare att utreda misstankarna. Men i snitt tar det alltså 115 dagar – och ofta mycket längre. I Malmö 168 dagar i snitt. Och i Sundsvall 153 dagar.

Risken är också att barnen hinner glömma och att det blir svårare att bevisa misshandeln. Och att åklagarna är hårt ansträngda med andra brott och prioriterar brott där någon är häktad gör inte att den långa handläggningen kan accepteras enligt Rädda barnen.

– Ja, de är hårt ansträngda, men barn är speciellt sårbara brottsoffer och för ett barn så innebär en väntetid något helt annat än för en vuxen.

– En vuxen som har varit utsatt för brott kan själv ta sig från platsen och söka skydd. Det kan inte ett barn när det är utsatt för våld inom familjen. Så det finns alla skäl, inte bara lagstiftningsskäl till att det ska gå fort, säger Åsa Landberg.

Trots att väntan fortfarande är oacceptabelt lång har det blivit något bättre sedan förra året. Åklagarmyndigheten har tillsatt en samordnare och det pågår projekt för att snabba på handläggningen.

Bäst i landet är åklagarkammaren i Helsingborg som fått ner den genomsnittliga handläggningen av misstänkt barnmisshandel till 66 dagar. Där är fyra åklagare specialiserade på den här typen av mål, de har lärt sig att bedöma barnens berättelser och vad som krävs i domstolen. Samarbetet mellan polisen fungerar bra och det finns tydliga deadlines i arbetet, säger kammaråklagare Christer Forsman.

– Att man ska hålla barnförhör inom två veckor och då förordna särskild företrädare för barnen och att man då också ska gå ut till den polispatrull som var först på plats, säkra bevisning, kanske videofilma.

– Det här är ju färskvara så det är ju oerhört viktigt och det är viktigt för den enskilde individen som blir drabbad att rättsväsendet reagerar när något sådant här inträffar.