Friskolornas tillväxt saknar motstycke

Friskolesektorn fortsätter att växa stort. Ett mått på det är att skolföretagen får allt mer pengar från kommunerna. På fem år har de årliga skattebidragen till de privata friskolorna ökat med 65 procent.

2005 betalade kommunerna ut drygt 13 miljarder skattekronor till friskolorna. 2009 hade den summan ökat till 22 miljarder kronor. Vinnarna är de riskkapitalbolag och privata investerare som äger friskolekoncernerna. Det skriver Dagens Industri.

Enligt DI saknar tillväxten på den svenska friskolemarknaden motstycke i vår omvärld. Det svenska regelverket kring friskolor tillhör världens mest liberala, och vilket vinstdrivande företag som helst kan starta en friskola och får sedan skolpeng från kommunen, skriver DI vidare.

Drygt 15 procent av alla barn och ungdomar i Sverige går i en friskola.