Skillnader i landet på andel åtalade för sexbrott

1:55 min

Var i landet du bor har betydelse för om en sexualbrottsanmälan leder till åtal. Det finns stora skillnader mellan olika delar av landet, visar en kartläggning som tidningen Dagens Nyheter presenterar i dag.

Marianne Ny är chef för Utvecklingscentrum i Göteborg som ansvarar för tillsynen av hur sexualbrottsärenden hanteras. Hon håller med om att det finns skillnader i antalet fall som leder till åtal.

– Det varierar mellan kamrarna, det varierar också år från år för de olika kamrarna. De kammare som har bra resultat ett år kan ha ett sämre resultat ett annat år och vice versa.

Enligt den statistik som Dagens Nyheter har sammanställt är skillnaderna i landet stora när det gäller hur många sexualbrottsanmälningar som leder till åtal.

Lägst andel är det i Karlskrona, där 22 procent leder till åtal, högst andel i Kristianstad och Nyköping, där siffran är 57 procent. Enligt Åklagarmyndigheten kan siffrorna bero mycket på enskilda fall, där en person åtalats på många punkter.

– En man som exempelvis Alexandramannen, som blev åtalad för att ha förgripit sig på många olika personer vid olika tillfällen, ett sådant ärende fick ett kraftigt genomslag i statistiken för den åklagarkammare det gällde just det året, säger Marianne Ny.

Dagens Nyheters kartläggning är baserad på statistik från åklagarmyndigheten från åren 2007 till 2010. Medelsiffran för hela landet när det gäller ärenden som leder till åtal är 39 procent.

Förra året gjordes en rapport där man tittade närmare på det här. Under året fortsätter arbetet, berättar Marianne Ny.

– Vi har bett om ett metodutvecklingsprojekt som syftar till att förbättra arbetssättet. Ett bättre arbetssätt ska leda till klarare och säkrare rutiner som gör att alla som kommer i kontakt med ärendet ska veta vad man ska göra, och att man arbetar snabbt, säger Marianne Ny.