Oppositionsmajoritet för skuldsanering

1:57 min

Regeringen ser ut att gå mot ett nederlag i riksdagen när det gäller villkoren för skuldsanering sedan Sverigedemokraterna deklarerat att de kommer att stödja en motion från de rödgröna partierna. Det skulle innebära att fler kan få skuldsanering än i dag. 

Maryam Yazdanfar sitter i riksdagens civilutskott för Socialdemokraterna.

– Vi vill att det ska bli enklare och få skuldsanering, och att det ska gå snabbare att få skuldsanering så att människor har lättare att komma tillbaka till ett ekonomiskt sunt liv.

Skuldsanering innebär att en person med stora skulder gör upp med Kronofogden.

Under några år betalar han eller hon alla inkomster över existensminimum till skulden och är därefter skuldfri.

För att få skuldsanering i dag måste man ha så stora skulder att man inte kan antas kunna betala dem inom "överskådlig tid", vilket enligt Högsta domstolens praxis är lika med 15 år.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill att man ska kunna få skuldsanering om man inte antas kunna betala skulderna redan inom fem år.

I riksdagens civilutskott där frågan nu behandlas har Sverigedemokraterna anslutit sig till det kravet, säger Carina Herrstedt som sitter för SD i utskottet.

– Det påverkar hela ens liv, och har man barn så påverkas de också. Det är svårt att få en framtidstro om man vet att man inte kommer att vara skuldfri inom 15 år.

De rödgröna partierna vill också minska den tid som en person tvingas leva på existensminimum och betala skulderna från dagens fem år till tre år, men i den frågan har Sverigedemokraterna ännu inte bestämt sig för hur partiet ska rösta.

Senare i vår avgörs frågan i riksdagen. Regeringspartierna är splittrade i frågan.

Det förslag som nu förs fram av oppositionen kommer ironiskt nog från en utredning gjord av Folkpartiets Jan Ertsborn som själv också sitter i civilutskottet.

I egenskap av folkpartistisk riksdagsledamot förväntas han rösta för regeringens linje och mot sitt eget utredningsförslag.

I dag vet han inte riktigt hur han ska hantera situationen.

– Det är för mig en gåta. Vi hade dessa förslag väldigt väl underbyggda i utredningen och jag är helt enkelt bara förvånad.

Hur ska du rösta?

– Det har jag i dagsläget inte bestämt mig för.