TCO:

Riksbanken borde bry sig mer om jobben

2:00 min

Riksbanken borde förutom ett inflationsmål också ha ett sysselsättningsmål vilket skulle kunna ge betydligt lägre arbetslöshet, föreslår styrelsen för tjänstemännens fackliga organisation TCO.

– Vi vill att Riksbanken inte bara ska ägna sig åt att hålla prisstabilitet, utan faktiskt få ett vidgat uppdrag som handlar om tillväxt och jobb, säger TCO:s ordförande Sture Nordh.

– I bedömningen av hur räntorna sätts också ta hänsyn till det som bli sysselsättningseffekterna.

För att få ner den höga arbetslösheten föreslår alltså TCO att Riksbanken ska få ett sysselsättningsmål. Det är något som Europafacket framfört och flera LO-förbund också krävt.

Det är något som den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, tar hänsyn till, men som den europeiska centralbanken i Frankfurt, ECB, inte har med. 

Sture Nordh menar att den svenska Riksbanken redan har vidgat sitt uppdrag och gör i dag till exempel bedömningar om hur stor risken är för en bostadsbubbla och låter det påverka besluten.

Därför borde Riksbanken också kunna ta hänsyn till påverkan på sysselsättningen.

– Vi ser att Riksbanken själv har vidgat sitt uppdrag, till exempel genom att rikta ett stort intresse på risken för att man ska få en bostadsbubbla, framförallt i storstäderna, och att det tillåts påverka hur räntebanan bestäms och fastställs.

– Däremot inte det som är helt centralt, nämligen förutsättningarna för jobbskapande.

Sture Nordh hävdar att Riksbanken sedan 90-talet varit för försiktig och höjt räntan för mycket. Det har blivit dyrare för företagen att låna till satsningar som hade kunnat ge jobb.

Dessutom har det lett till en starkare krona och minskad export för företagen och därmed minskad sysselsättning.

– Om vi tittar bakåt på hur Riksbanken har agerat under sin självständiga period, tenderar de att ha legat under det inflationsmål som de själva har bestämt.

– Det är ingen tvekan om att gör man det, och gör man det långsiktigt, då får det också konsekvenser i form av färre jobb.