Marocko

Fem brända kroppar hittades i en bank, som brändes ned under protesterna i stad i norra Marocko.

37 000 marockaner deltog i protesterna den 20:e februari i 53 olika städer, enligt officiella uppgifter. Oppositionen hävdar att de var över 300 000. Deras krav att det nyvalda parlamentet upplöses, regeringen avsätts och ett oberoende rättsväsende skapas. Den viktigaste oppositionsgruppen varnar för vad som kommer hända om inte verkliga ekonomiska reformer genomförs.

Kung Mohammed har sagt att han inte kommer ge vika. En reformering behövs, men den måste passa den marockanska modellen, hävdar monarken.

Parlamentet är folkvalt, men kan när som helst upplösas av kungen. Kungen kan införa undantagstillstånd och avgör vilka som sitter i regeringen.

Kungafamiljen har utpekats i en omfattande korruptionshärva. Ekonomin är i botten, strejker pågår både i privata och statliga företag. Yttrandefriheten är starkt begränsad.

Men precis som i Jordanien har monarken fortfarande starkt stöd i vissa skikt av samhället.

Kungen har satt kampen mot fattigdomen som nummer ett, vilket givit honom epitetet "de fattigas väktare". En del utländska investeringar har lockats till landet, efter en del ekonomiska reformer.