Säkerhetsrådet uttalar sig om Libyen

I New York kom de 15 medlemmarna i FN:s säkerhetsråd strax före midnatt med ett gemensamt uttalande om Libyen.

Säkerhetsrådet fördömer regimens användning av våld mot fredliga demonstranater, och kräver att våldet mot det libyska folket omedelbart upphör samt att dom ansvariga ställs till svars.

Det var Libyens vice FN-ambassadör, Ibrahim Dabbashi, som begärt mötet i säkerhetsrådet.

Dabbashi tog häromdagen avstånd från Kadaffi-regimen och vill att säkerhetsrådet beslutar om konkreta åtgärder mot Libyen.

Men för det behövs en resolution. Och det tar mycket längre tid för medlemmarna i FN:s säkerhetsråd att enas kring.