Barnombudsmannen Fredrik Malmberg

"Det måste råda nolltolerans mot mobbning"

I dag kunde lyssnarna chatta med Barnombudsmannen Fredrik Malmberg med anledning av Ekots nyhet om att barn far illa på HVB-hem. Det kom in många frågor.

moderator:Nu kör vi igång chatten. Välkommen att ställa din fråga till Barnombudsmannen Fredrik Malmberg.
Marit:Vilka möjligheter har BO att förbättra situationen för barn i familjehem?
Fredrik Malmberg:Vi har tagit fram en broschyr till alla barn som bor i familjehem och HVB om vilka rättigheter de har. Se länk: http://www.bo.se/files/publikationer,%20pdf/dina%20rättigheter.pdf Vi kan också bidra genom att bevaka och driva på så att regering, riksdag och socialnämndspolitiker tar beslut som leder till förändring.
Undrande:På vem ligger ansvaret ifall barn far illa på olika behandlingshem?
Fredrik Malmberg:Ytterst ligger ansvaret att göra något åt detta på Socialnämnden i den kommun som har omhändertagit och placerat barnet på institutionen. På riksnivå ligger ansvaret på regering och riksdag att stärka de placerade barnens rättigheter. Socialstyrelsen har också ansvar att göra tillsyn på hemmen.
Karro:Hur många barn bor på barnhem i Sverige i dag?
Fredrik Malmberg:På HVB (hem för vård eller boende) bor ca 5000 barn i dag (Senaste siffran från 2009). Dessutom bor ca 1000 barn på de särskilda ungdomshem som drivs av Statens Institutionsstyrelse.
Marit:Hur kan BO få större genomslag i sitt arbete för barns rättigheter?
Fredrik Malmberg:BO:s uppgift är att bevaka och driva på att det offentliga Sverige lever upp till barnkonventionen. Vi är en liten myndighet med ca 20 anställda men vi arbetar strategiskt med att försöka bidra till att tillsynsmyndigheter som exempelvis Socialstyrelsen stärker barnrättsperspektivet.
Gulseren K:Vi i Sverige tror att vi är bra på allt. Vi utreder och analyserar och sätter in expertgrupper. Ju mer vi rotar desto mer blir vi varse om övergrepp mot våra barn. Förr och nu. Får vi/BO någonsin bukt med övergrepp som görs mot vår värnlösa barn? Får BO tillräckligt med resurser? Varför tar en del utredningar så lång tid? Fungerar Socialens/Polisens och BO:s samarbete tillfredställande tycker du?
Fredrik Malmberg:En lärdom från Vanvårdsutredningen som tittade på missförhållanden historiskt i den sociala barnavården är att det är oerhört viktigt att någon lyssnar på barnen när de berättar. Där kan vi bli mycket bättre även i nutid. Det är bara när man hör barnet som en del av missförhållandena kan komma fram i ljuset och åtgärdas.
Vovsan:Varför vill BO inte samarbeta med Socialstyrelsen för barnens bästa?
Fredrik Malmberg:Vi samarbetar självfallet med Socialstyrelsen men vi har olika roller. Socialstyrelsen är en tillsynsmyndighet. Barnombudsmannen bevakar barns mänskliga rättigheter och för kontinuerligt en dialog med de myndigheter som är viktiga för barn. Det handlar om att stärka barnrättsperspektivet!
Marit:Hur ska man stoppa mobbning i landet skolor på bästa sätt?
Fredrik Malmberg:Det måste råda nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling. Tillsammans med Barn- och Elevombudet vid Skolinspektionen hade vi en hearing med 10 kommuner förra året i syfte att identifiera vad kommunerna måste göra för att stoppa och motverka mobbning.
Kjell F.:Om det nu är så att man i lag bestämt att barn i vissa lägen ska omhändertas därför att föräldrar sviktar i sin tillsyn eller att barnen måste sas måste skyddas mot sig själva, är det då inte rimligt att man i första hand skickar räkningen för misslyckandet till barnens föräldrar istället för till skattebetalarna? Samhällets institutioner kan aldrig ersätta ett gott och kärleksfullt hem! Pengaersättning ej heller! Och vem har inte haft det taskigt under sin uppväxttid förresten? Ska vi alla nu kunna skicka en räkning till statsverket för en förlorad barndom? Detta skulle vara absurt! Människan har en vidunderlig självhelande förmåga Gud ske lov! I fall av övergrepp mot barn ska saken omedelbart polisanmälas!
Fredrik Malmberg:I en idealvärld får alla växa upp i ett kärleksfullt hem. Dessvärre är så inte fallet. Även i Sverige blir barn misshandlade, utsatta för övergrepp eller drabbas av en svår uppväxt då föräldrarna av olika skäl inte klarar föräldrarollen. Då måste det finnas ett skydd för dessa barn och samhället måste gripa in. Om samhället inte klarar detta så blir det ett dubbelt svek mot dessa barn. Och självklart måste i så fall ansvar för detta kunna utkrävas.
Peder Kristense:Hej Fredrik! Har ingen direkt fråga. Min dotter var på ett hem för ‘psykiskt missanpassade‘. Hon blev kallad för "jävla idiot och dum i huvudet" Då jag fick reda på detta åkte jag dit och konfronterade den man som utsatt henne för denna kränkande handling. Såg direkt att han visste vad det handlade om. Men förnekade att så hade skett. Därefter slutade han att jobba på hemmet(av psykiska skäl). Detta är bara en droppe i havet av vad min dotter har fått utstå på olika hem. Jag tycker att det borde vara lika straffbart för vårdpersonal, som det är för en förälder som misshandlar sina barn. Vidare tycker jag att tillsynen av vårdhem borde bli mycket strängare! Det handlar ju ändå om barn! Barn ska lära sig genom uppfostran INTE genom psykiskt el fysiskt straff! Hoppas att Du kan göra något för våra barn! Bli tuffare i kontroller över våra anstalter (statligt, kommunalt eller privat). Barnen är ju trots allt vi har. Jag gråter när jag tänker på hur min dotter har haft det så jag ser nästan inte tangenterna på datorn. Min dotter är idag 22 år,har en son på 2,5 år.Hon har umgänge varannan veckohelg. Hon är helt slut i nerverna. Kommer kanske aldrig att kunna arbeta. Hur ska det gå för henne? Finns det nå‘n backupplan för henne? Jag har försökt att få socialen att hjälpa mig med olika vårdanstalter men tyvärr så verkade det som att handläggaren för dotterns ärende mer höll på personalen, än på dottern. Har många gånger övervägt att polisanmäla handläggaren. Hoppas att det blir hårdare tag när det gäller familjehem och vårdanstalter. För som sagt. Barnen är ju allt vi har. Det är våran framtid.Hoppas att du kan ta dig tid att läsa mitt brev trots att jag egentligen inte har nå‘n fråga. Blev bara så ledsen då jag lyssnade på radion, om barn som far illa.Jag tycker att det borde vara mycket stränga straff, vid missförhållande på vårdinrättningar, då barn är speciellt utsatta då dom hamnar på något av dessa.Jag tackar dig och önskar dig lycka till i ditt arbete. Tack
Fredrik Malmberg:Tack för dina synpunkter. Du belyser det stora ansvar som samhället tar på sig när man griper in och omhändertar ett barn.
Nyfiken kille:Hur kommer det sig att barn far illa på behandlingshem?
Fredrik Malmberg:Det ska inte få vara så som du skriver. Ändå vet vi att det förekommer både historiskt och i nutid. Jag tror att en förklaring är att det handlar om rätt så slutna miljöer med lite insyn och att det dessutom många gånger är ett rätt så svårt arbete. Vuxna har mycket makt och barnen är i en beroendeställning. Har de vuxna inte rätt stöd, rätt utbildning och bra metoder så kan svåra situationer lätt urarta i bestraffningar och auktoritära åtgärder.
Nyfiken kille:Vad kan BO göra för utsatta barn?
Fredrik Malmberg:Barnkonventionen ställer krav på alla länder i form av att ge barn - bland annat i utsatta situationer - tydliga rättigheter. Barnombudsmannens uppgift är att bevaka att Sverige lever upp till dessa krav. Det är också därför vi tittar närmare på exempelvis situationen för omhändertagna barn. Och när vi ser brister kräver vi förändring - som nu.
Anja:Har barn i Sverige det bättre än barn i Kina?
Fredrik Malmberg:Barnkonventionen ställer krav på alla länder som ställt sig bakom konventionen. Personligen har jag arbetat med barns rättigheter i både Afrika och Asien tidigare. Självklart är det så att barn i Sverige på många sätt har det bra i jämförelse med i många andra länder. Samtidigt är min upplevelse att ett barn som utsatts för våld i hemmet på ett personligt plan drabbas av ungefär samma känsla av besvikelse och sorg oavsett var det barnet råkar bo. Och vi är alla skyldiga att göra något för att skydda detta barn.
Anna:Vad tycker du om Maria Larssons kommentar i sveriges radio, efter ...men det här är ju inga nya fråger det har pågått forskning, det har pågott mediaavslöjande under 10 års tid, men inte förrens nu träffar du dom här barnen ".....att jag också skulle få va med på ett hörn på slutet" Vad menar hon?
Fredrik Malmberg:Jag vet inte vad Maria Larsson menar, men det är bra att hon är engagerad i frågan och jag hoppas på flera förslag som förändrar för barnen.
Von Ahn:Finns det något bättre alternativ att behandlingshem för barn och ungdomar?
Fredrik Malmberg:Vi vet från forskning att institutionsvård är svårt. Ibland finns inget annat alternativ men om det är möjligt är det att föredra att barnet kan tas om hand i en så hemlik miljö som möjligt, dvs ett bra fungerande familjehem är ofta bäst.
ANNA:Hur kommenterar du att det finns uppgifter om flera fall där ungdomar på behandlingshem bestraffats genom att hindras från att träffa andra ungdomar
Fredrik Malmberg:Ja, det berättar ju de ungdomar vi har träffat om. Om åtgärden är en bestraffning är den aldrig okej och inte förenlig med barnkonventionen. Om barn däremot befinner sig i fara och det handlar om andra ungdomar som kan vara till skada så är det en annan sak.
Fredrik R:Om BO fick obegränsade resurser för sitt arbete, vilka åtgärder skulle du vidta först för att barnen i Sverige skulle få det bättre?
Fredrik Malmberg:BO:s uppdrag är att bevaka och driva på så att kommuner, landsting och myndigheter lever upp till de krav barnkonventionen ställer. Om möjligt så skulle vi förstås gärna göra mer av detta och framförallt bli ännu mer tillgängliga för de barn som är i utsatta situationer och som vill komma till tals.
Bert K:Vad tycker du om utröstningsprogram som Big Brother? Är det bra för våra barn och ungdomar att tv visar såna program eller bidrar det till en mobbningskultur?
Fredrik Malmberg:BO kommenterar inte enskilda program, däremot har vi lyft fram vikten av att journalistkårens etiska regler omfattar även barn. Den förändringen har skett i Norge och lett till debatt om hur barn framställs i medier.
Werner:Hur länge sitter man som BO? Vad vill du helst uppnå? Alltså vad är viktigaste frågan för dig?
Fredrik Malmberg:Barnombudsmannen som alltså är chef för myndigheten Barnombudsmannen utses av regeringen på 6 år och posten tillsätts i konkurrens. Jag vill helst uppnå att barn får kunskap om sina rättigheter och att barn i utsatta situationer får sina rättigheter tillgodosedda. Konkret i dag handlar det om att barn som är omhändertagna ska känna sig trygga och inte bli diskriminerade när det gäller tillgång till god utbildning och hälsovård.
Kalaspuffen Mic:Hur går ni vidare med granskningen av förhållandena på familjehemmen?
Fredrik Malmberg:I dag har jag lämnat över rapporten till regeringen och vi har också fört en diskussion med bl a ledamöter i socialutskottet. Nu närmast kommer vi att träffa Socialstyrelsen.
moderator:Nu avslutar vi chatten. Tack för alla era frågor.

Relaterat

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".