Starkt stöd för militära operationer i Libyen

1:45 min

Det internationella toppmötet i eftermiddag i Paris om åtgärder mot Libyen slutade med att det ska startas "operationer" mot Kadaffiregimen. Med på mötet var såväl FN-chefen som USA, Kanada, EU och Arabförbundet, vilket ger ett starkt stöd till insatsen.

– Mötets deltagare är helt ense om att sätta in alla nödvändiga åtgärder, i synnerhet militära, för att FN resolutionen ska bli verklighet, sa president Sarkozy och underströk att Arabförbundet stödjer beslutet.

Han talade om operationer, inte anfall eller attacker, men sa att franska plan redan är på plats för att stoppa luftangrepp på Benghazi.

Den franske presidenten sa inget om tidsramar eller mål för operationerna, av strategiska skäl. Men franska stridsplan har under dagen gjort överflygningar över Libyen och rekognoserat, enligt AFP. Italienska plan är beredda, enligt al-Jazira.

Sarkozy underströk flera gånger att Libyens framtid ligger i händerna på libyerna. Detta är deras kamp, men omvärlden kan inte stillatigande se på när civila dödas på detta sätt, var hans budskap.

Kadaffi har inte hörsammat varningarna från USA, Storbritannien, Frankrike och arabiska grannar. Tvärtom. Men väljer han omedelbart att bryta våldsspiralen så kan den diplomatiska porten öppnas igen, enligt Sarkozy.

Tysklands Angela Merkel var med på mötet, men kommer inte att ställa upp militärt.

Afrikanska unionen kom inte som väntat, och enligt franska tv-kanalen France 24 motsätter sig AU en militär operation.