Skolverket får fackordförande som ny chef

0:49 min

Anna Ekström har i dag utsetts till ny generaldirektör för Skolverket. Hon tillträder den 23 maj.

Anna Ekström har i nio år varit ordförande i akademikerorganisationen Saco. De senaste åren har hon lett den omfattande skolutredningen Delegationen för Jämställdhet i Skolan och hon tycker att just jämställshetsfrågorna är mycket viktiga i arbetet med att höja kvalitén i skolornas arbete.

Och hon reagerar starkt på att pojkar, generellt, presterar sämre än vad flickorna gör i skolan:

– Det tycker jag är alldeles tokigt. Pojkar och flickor är säkert olika varandra, men de är mycket mer olika varandra som individer än som grupper och det finns ingen anledning till att pojkarna skulle prestera sämre än flickorna, så jag vill se en skola som ger samma chans till pojkar och flickor att lära sig mycket i skolan.

– Men vi ser också att flickorna mår sämre än pojkarna och det är heller inte rätt. Så jag vill se en skola där flickor och pojkar trivs och mår lika bra. Ser man det på det viset så har pojkar och flickor väldigt mycket att vinna på ökat jämställdhet, i den betydelsen att flickor och pojkar ska behandlas som kloka, kunniga individer som har samma rätt att lära sig och må bra i skolan, säger Anna Ekström.

Alldeles nyligen beslöt regeringen om en förordning att lärare ska vara aktiva i klassrummet. Diskussionen har kallats "merkateder" på Twitter. Vad säger du om de diskussionerna?

– Ja, för mig har själva möbeln inte haft en särskilt stor betydelse. Jag tycker att det ska bli väldigt intressant att vara med och genomföra den skolförordning som regeringen har beslutat om. Med den konstitution som vi har i Sverige så är det regeringen som styr riket och använder sina myndigheter och jag kommer nu som myndighetschef att vara en av många som genomför den politiken. Jag tycker inte att det känns särskilt svårt att vara med och genomdriva förändringar som kan medföra att det finns mer kontakt mellan lärare och elev i skolan, det tycker jag ska bli roligt och stimulerande, svarar Anna Ekström, ny chef för Skolverket.