Inrikes

Energimyndigheten kritiseras för biogas-rapport

2:11 min

Energimyndigheten kritiseras av Trafikverket och Energigas Sverige för bristande tilltro till biogasen i framtiden. 

Myndigheten som förra året fick i uppdrag av regeringen att utforma en strategi för ökad användning av biogas har gjort en så tunn utredning att Trafikverket vill att den ska göras om.

– Man tittar ingenting på hur transporter, fordon och behovet av transportbränslen kommer att utvecklas framöver, säger Olle Hådell, miljösakkunnig vad gäller fordon och bränslen på Trafikverket.

Regeringen gav 2009 Energimyndigheten uppgiften att föreslå en strategi som på kort och lång sikt bidrar till ökad användning av biogas. Målet är att ha en helt fossilfri fordonsflotta år 2030.

I somras kom Energimyndighetens rapport där man bland annat slog fast att biogasen kommer att få svårt att konkurrera med andra biobränslen, vid sidan av fossila bränslen, och att volymerna av biogas i närtid är alltför små för att motivera storskaliga satsningar på gasledningar och distributionssystem.

Men remissinstanser som nu har fått yttra sig har reagerat. Trafikverket saknar en plan för hur man ska försörja en fossilfri fordonsflotta i framtiden.

Anders Mathiasson, vd på Energigas Sverige som är en medlemsorganisation för företag och kommuner som har intressen i biogas, saknar styrmedel och ifrågasätter Energimyndighetens beräkningar som han tycker är väldigt låga när det gäller hur mycket biogas som går att framställa.

– Vi hade hoppats och förväntat oss att de skulle titta på ny teknik som är på väg fram men man har bara konstaterat att den kommer och sedan inte gjort så mycket mer, säger Anders Mathiasson.

Och han befarar att om Energimyndighetens slutsatser blir vägledande så blir det också en signal till politiker på olika plan att biogas inte är något att satsa på.

– Det är klart att om de som vill satsa och bygga anläggningar inte får rätt signal från det politiska systemet då är man orolig för om man vågar sätta spaden i backen och börja bygga, säger Anders Mathiasson.

Men Urban Kärrmark på Energimyndigheten försvarar rapporten. Han hävdar att man har räknat på den teknik som i dagsläget går att göra riktiga beräkningar på och tagit in alla samhälleliga aspekter vad gäller biogasen.

– Jag tror det handlar om att våra kritiker vill sätta mycket högre värde på biogas än vad vi är beredda att göra.