Svenskar äter för lite frukt och grönt

Nio av tio svenskar äter för lite frukt och grönsaker, visar en sammanställning som Statens folkhälsoinstitut tagit fram.

Skillnaden mellan könen är stor. Bland kvinnorna når 13 procent upp till rekommendationen, jämfört med bara fem procent av männen.

Enligt Livsmedelsverket bör vi äta totalt ett halvt kilo frukt och grönt per dag. Det motsvarar till exempel tre frukter och två rejäla nävar grönsaker.

TT