Sveaskog erkänner flera misstag

1:38 min

Efter att Sveaskog har ifrågasatt radioprogrammet Kalibers uppgifter om att bolaget har avverkat skyddsvärd skog, lägger nu Kaliber fram nya uppgifter. Det statliga bolaget Sveaskog har vid sex tillfällen gått in och avverkat skog som är skyddsklassad, enlig den miljöcertifiering som bolaget har lovat att följa.

– Vad vi har kunnat se, så ser vi ett område som är naggat i kanten av vårt skogsbruk, sa Olof Johansson, miljöchef på Sveaskog, i en intervju i Sveriges Television i söndags.

I sina egna undersökningar hade man alltså bara hittat ett fall av avverkning i en nyckelbiotop som var naggad i kanten.

Men Kaliber har efter en genomgång av sitt researchmaterial och nya uppgifter från Skogsstyrelsen hittat sex fall där Sveaskog gått in och avverkat i skyddsvärda skogar.

En nyckelbiotop i Norrbotten på hela 50 hektar, motsvarande 100 fotbollsplaner, är kalhuggen till 90 procent.

Fyra andra nyckelbiotoper är avverkade från en fjärdedel upp till hälften av ytan, bara en är naggad i kanten.

Sveaskog är miljöcertifierat enligt FSC, Forest Stewardship Council, vilket innebär att de absolut inte få avverka nyckelbiotoper.

Nyckelbiotoper är alltså Skogsstyrelsens klassning av skogar som har extra höga naturvärden.

Herman Sundquist, skogschef på Sveaskog, säger att de inte kände till att den stora avverkningen på 50 hektar, berörde en nyckelbiotop.

– Den här nyckelbiotopen som du pratar om nu hade vi inte kännedom om då och inte heller när vi tittade på det här för några dagar sedan.

De andra hade ni kännedom om?

– De som vi har haft kännedom om har vi också kommenterat på vår hemsida och där kan var och en gå in och titta på Sveaskogs hemsida.  

Där står det bland annat:

"Vi har av misstag avverkat både naturvärdesträd och nyckelbiotoper och ibland är körskadorna större än vad som kan anses ofrånkomligt i ett rationellt skogsbruk, misstag som vi beklagar och anstränger oss mycket för att undvika."