Kritik mot att ambassader får biståndspengar

55 min

Utrikesdepartementet får nu kritik från OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, för att de finansierar vissa av Sveriges ambassader i Europa och andra delar av västvärlden med biståndspengar, i strid med det internationella regelverket.

Ekot berättade i höstas om hur Sveriges ambassader i bland annat Paris och Madrid får miljoner ur biståndsbudgeten, trots att de inte arbetar direkt med bistånd.

Så här lät det när P1-programmet Konflikt i höstas ringde upp ambassaden i Madrid för att höra på vilket sätt man där arbetade med utvecklingsfrågor.

– Hur definierar du utvecklingssamarbete i Spanien? Utvecklingssamarbete är ju en gammal term på det vi gör i Afrika.

Anledningen var att UD ger sammanlagt runt 38 miljoner kronor ur biståndsbudgeten varje år till ambassader i till exempel Reykjavik, Madrid och Berlin, trots att de inte arbetar direkt med bistånd.

UD motiverar det med att ambassaderna sysslar med utvecklingsfrågor, biståndsdialog och rapportering, men det kände inte ambassaden i Paris till när vi ringde upp i november förra året.

– Vi rapporterar väl ibland om franskt utvecklingssamarbete. Något bistånd till Frankrike finns inte.

Håller ni på med utvecklingsfrågor på något sätt?

– Nej, det kan man nog inte säga.

Nu får utrikesdepartementet kritik från OECD, som menar att systemet som UD använder, där man varje år finansierar 5 procent av vissa ambassaders budgetar med biståndspengar, är godtyckligt och bör göras om. Det visar brevväxlingar mellan UD och OECD, som Ekot har tagit del av. Julia Benn på OECD bekräftar det.

OECD poängterar i sin korrespondens med UD att biståndsmedel inte får användas för att finansiera vanlig diplomatisk verksamhet. De vill att UD framöver beräknar hur mycket olika ambassader faktiskt arbetar med bistånd.