Oklart om statliga subventioner till kärnkraft

2:15 min

Trots att det gått ett år sedan riksdagen beslutade att nya kärnkraftsreaktorer får ersätta gamla är hela regelverket inte på plats. Regeringen har lovat att staten inte på något sätt ska stödja bygget av ny kärnkraft, men har fortfarande inte preciserat vad som ska räknas som statliga subventioner.

Kärnkraftmotståndaren Sven Bergström (C) börjar bli otålig.

 – Ja, därför att jag medverkade till att det här beslutet kom till. Jag vill gärna se att det kommer på plats naturligtvis, säger Sven Bergström. 

Regeringens energiöverenskommelse som riksdagen klubbade igenom förra året i juni, innebär att det blir tillåtet att bygga tio nya kärnkraftsreaktorer på de platser där de nuvarande står, när de har blivit för gamla. 

Regeringen har sagt att inga statliga subventioner, vare sig direkta eller indirekta, ska utgå, utan kärnkraften måste stå för sina egna kostnader. 

Centerpartisten och kärnkraftsmotståndaren Sven Bergström, som fram till i höstas satt i riksdagen, blev en nyckelfigur i kärnkraftsbeslutet. Han och andra centerpartister tyckte inte att regeringens skrivning om subventioner blev tillräckligt tydlig. För att han skulle säga ja krävdes en tydlig precisering om vad som ska räknas som statlig subvention. 

Sven Bergström var nämligen orolig för att staten kan hitta ett sätt att ge stöd bakvägen, till exempel om det statliga bolaget Vattenfall skulle vilja satsa på kärnkraft. 

– Vattenfall är ju ett statligt bolag. Där är det ju oerhört viktigt att man inte, med vinster i andra verksamheter, skulle ta pengar och satsa i äventyr av typen ny kärnkraft. Där är det oerhört viktigt att alla är överens om att så måste det vara, säger Sven Bergström. 

Men regeringen har ännu inte återkommit med några skrivningar om vad en subvention är. Ekot intervjuade näringsminister Maud Olofsson i december förra året, fyra månader efter riksdagens kärnkraftsbeslut, om att skrivningarna om subventioner inte var på plats. 

– Jag tror att alla vet vad det innebär om man subventionerar. Jag tror inte det råder någon stor tvekan om vad en subvention är. Det är när man måste ta skattemedel för att betala för något som inte sker ändå, sa näringsminister Maud Olofsson då, i december förra året.

Ingen tvekan alltså från Maud Olofsson, om vad en subvention är i det här sammanhanget. Men så enkelt tycks det tydligen inte vara.  För nu, ytterligare några månader senare, är beskedet från näringsdepartementet att frågan om subventioner är svår och komplex och att beredning fortfarande pågår.