Genombrott i kampen mot hiv och aids

Personer som är hiv-smittade, och som börjar ta bromsmediciner innan smittan börjat påverka hälsan, minskar risken att överföra smittan till en sexpartner med 96 procent.

Det visar en världsomfattande studie, som bekostats av USA:s nationella hälsovårdsinstitut.

1 800 par, där den ena parten är hiv-smittad, har ingått i studien. Paren kommer från olika platser i Afrika, Asien, Nord- och Sydamerika.

Studien inleddes 2005 och skulle egentligen ha pågått i flera år till, men på grund av det framgångsrika resultatet har den avbrutits i förväg. Världshälsoorganisationen, WHO, kallar resultatet för en avgörande utveckling.

Michel Sidibé, chef för FN:s organ för kampen mot hiv och aids, UNAIDS, säger att det är frågan om ett genombrott.

– Det här innebär att bromsmediciner får en ny roll i preventivt syfte, säger Sidibé bland annat.