"Dödandet i Syrien är ett brott mot folkrätten"

I Syrien har fler än 700 människor har dödats under den revolt som pågår mot regimen i landet. Det skriver den Internationella juristkommissionen ICJ.

ICJ anser att det som sker kan betraktas som brott mot folkrätten. Och FN bör enligt juristkommissionen överväga att använda sig av kapitel sju i FN-stadgan för att stoppa övergreppen.

ICJ, som består av domare och advokater med högt anseende, säger att de finner rapporterna från Syrien om övervåld trovärdiga.

Även den senaste tidens många godtyckliga gripanden i Syrien lyfts fram i uttalandet.