Somaliska barn skilda från föräldrar i Sverige

Omkring 1 500 somaliska barn som lever på flykt i Kenya och Etiopien, och vars föräldrar har uppehållstillstånd i Sverige, saknar idag möjlighet att återförenas med sina mammor och pappor.

Barnen kan inte få prövat om de har rätt till återföring enligt EU-rätten, bland annat eftersom Sverige inte godkänner deras somaliska pass och id-handlingar.

För att de 1 500 somaliska barn det handlar om över huvud taget ska kunna få sin rätt till återförening med föräldrarna prövad, krävs ett särskilt politiskt beslut.

Det här är innebörden i en dom från Migrationsdomstolen som Dagens Nyheter tagit del av.