Amnesty ser optimistiskt på arabrevolten

1:55 min

Upproren i Nordafrika och Mellanöstern väcker hopp om en positiv utveckling för de mänskliga rättigheterna i världen. Det säger Amnesty Internationals generalsekreterare Salil Shetty i samband med att organisationen idag publicerar sin årsrapport.

– Ja, det är en ny generation som har rest sig mot förtryck, säger människorättsorganisationen Amnestys generalsekreterare Salil Shetty.

– De har på ett framgångsrikt sätt dragit nytta av internet och sociala medier.

Men han menar samtidigt att segern är långtifrån vunnen. Många regimer slår tillbaka och han nämner Libyen och Syrien, och i länder som Iran och Kina gör regeringarna allt de kan för att förhindra liknande uppror som i Nordafrika och Mellanöstern.

– För att inte det här året bara ska bli en skenbar gryning för de mänskliga rättigheterna, så har dom stora länderna i väst en nyckelroll, säger Amnestys generalsekreterare.

– I åratal har dessa länder blundat för tortyr och andra övergrepp av maktpolitiska skäl, menar Salil Shetty.

Trots de hoppfulla tongångarna konstaterar Amnesty i sin årsrapport att under förra året hölls människor fängslade för sina åsikter i 48 länder. I 98 länder förekom tortyr eller misshandel av fängslade, och i 89 länder konstaterades inskränkningar i yttrandefriheten.

Även Sverige kritiseras i Amnestyrapporten, bland annat för att asylsökande romer från framförallt Serbien inte har fått en rättssäker asylprocess. Dessutom kritiseras Sverige för att asylsökande skickats tillbaka till Eritrea trots uppenbar risk för kränkningar av deras mänskliga rättigheter.