Nya utmaningar väntar Volvo PV

1:58 min

I går presenterade den kinesisktägda personbilstillverkaren Volvo PV en stark kvartalsrapport och bolaget går nu med rejäl vinst igen. Men det finns utmaningar och en osäkerhet längre fram som kan förmörka dagens ljusa utsikter.

– Vi är väldigt beroende av dollarns, eurons och kronans växelkurser. Vi är beroende som alla andra, även när det gäller priserna på råvaror, sa Volvo PV:s vd Stefan Jacoby.

Volvo PV:s vd Stefan Jacoby var själv inne på det igår när han presenterade det starka kvartalsresultatet.

Volvo PV vände ju en förlust på 5,2 miljarder till en vinst på 2,3 miljarder på ett år men för att den utvecklingen ska bli hållbar krävs det flera saker.

En av de viktigaste och samtidigt tuffaste att klara är den starka kronan eller omvänt den svaga dollarn.

För svensk exportindustri i allmänhet och svensk fordonsindustri i synnerhet går det inte att nå en lönsamhet i exporten till USA med en svag dollar.

Helst ska kursen ligga över 7,50. Då går det av sig självt. Mellan 6,70 och 7 kronor jämnt går det att klara sig, men som det är nu blir ekvationen omöjlig.

Det tvingar Volvo PV att försöka runda dollarkursen. Det kan ske genom en lokal produktion, alltså en egen fabrik i USA, vilket har diskuterats inte bara nu utan under de 50 år som Volvo har sålt på USA.

Det kan komma att bli aktuellt igen, säger källor inom Volvo PV. Men först om några år.

Men något måste göras åt beroendet av dollarkursen, heter det.

En annan väg kan vara att försöka sänka kostnaderna generellt och det gäller både materialkostnader och tillverkningskostnader i fabriken.

Här finns möjligheter i den nya kinafabriken som ska börja producera 2013. Men ska den även exportera och inte bara producera för kinamarknaden, det är frågan.

Det handlar om volym. Ökad försäljning i Kina är ett sätt att få ner kostnaderna. Där finns nästa utmaning.

Enligt de siffror som las fram sålde Volvo PV 8 761 bilar i Kina under första kvartalet i år av sammanlagt 106 827. Det är bara 8 procent.

För hela 2009 blev det 22405 och för 2010 blev det 30522.

Det ger en marknadsandel i Kina på 0,27 procent just nu.