Färre blev arbetslösa i april

Antalet arbetslösa i slutet av april var 371 000 personer. Det betyder att 7,6 procent av arbetskraften var inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen - det var en minskning med 1 procentenhet i jämförelse med samma månad i fjol.

Antalet anmälda lediga platser var i april 62 000 - 12 000 fler än för ett år sedan.

Enligt Arbetsförmedlingen ökar efterfrågan på arbetskraft i hela landet, men analyschefen Clas Olsson framhåller att det är mest aktivitet i Stockholmsregionen.

Han skriver i sin kommentar till de nya siffrorna att "flest jobb fanns inom finans- och uppdragsverksamheten, som var den klart största branschen". 

När det gäller personer som deltog i program med aktivitetsstöd minskade antalet från 187 423 i april 2010 till 176 792 samma månad i år.

Samtidigt sjönk antalet personer som varslades om uppsägning till 3463, från 3757 i april 2010.