Kort arm och lång hand tornseglarens hemlighet

1:34 min

En vindtunnel vid Lunds universitet avslöjar hur tornseglaren, en av världens allra snabbaste fåglar gör för att komma upp i de svindlande hastigheter som den ibland har.

– Man kan se tornseglarna flyga kring hustaken på sommarkvällarna. Då accelererar de till över 100 kilometer i timmen. Flyghastigheten alstrar de själva med muskelkraft i horisontell flykt, vilket inte går att jämföra med fåglar som störtdyker, som till exempel pilgrimsfalken, som kan komma upp i ännu högre hastigheter. Det här är det högsta man känner till hos en aktivt flygande fågel, säger professor Anders Hedenström, som leder forskningen.

Tornseglaren är en de mest allsidiga flygarna i fågelvärlden med sitt extrema levnadssätt, så gott som alltid i flykt i lufthavet.

Förutom att flyga snabbt är den bra på att flyga långsamt och energieffektivt.

När man testat tornseglarens aerodynamiska egenskaper i vindtunneln i Lund, som är en av världens mest avancerade testtunnlar för fåglar, insekter och fladdermöss, visar det sig att den har en alldeles speciell förmåga att omforma sina långa smala vingar till snabb flykt.

- Alla fåglar kan ju böja vingen bakåt. Det gör de när de flyger under uppslaget och för vingen uppåt, närmare kroppen, men tornseglaren har en väldigt lång hand. Armdelen av vingen är väldigt kort i förhållande till handen, vilket gör att den blir ännu mer extrem, säger Anders Hedenström, professor i evolutionär ekologi vid Lunds universitet.

I Vetenskapsradions program Kossornas planet i P4 på lördag den 14 maj kan man höra mer om detta.