Sverige kritiseras för behandling av romer

1:43 min

Sverige kritiseras i Amnestys rapport om tillståndet för mänskliga rättigheter i världen förra året. Kritiken gäller bland annat att hur asylsökande romer behandlats av myndigheterna.

Ett stort antal romer från Serbien och Kosovo fick inte en rättssäker asylprocess i Sverige när Migrationsverket ansåg att deras asylansökningar var uppenbart ogrundade. Med tanke på diskriminering och förföljelser var det en felaktig bedömning, konstaterar Amnesty. Romerna nekades rätt till juridisk hjälp och tillräckliga asylintervjuer, skriver organisationen som anser att Sverige inte följt internationella regler.

Men det håller Migrationsverket inte med om. Till Ekot säger myndigheten att man har stor förståelse för situationen för romer i Europa, men står fast vid att gällande regler har följts. Diskriminering ger inte rätt till skydd och när sådana skäl åberopas ska myndigheten fatta beslut om att ansökningarna är uppenbart ogrundade. Då finns inte heller rätten till advokathjälp, säger Johan Rahm presschef på Migrationsverket till Ekot.

Sverige kritiseras av Amnesty även för att med tvång ha återsänt asylsökande personer till Eritrea och Irak trots den uppenbara risken att de skulle utsättas för allvarliga kränkningar, enligt Amnesty. Sverige har fört en motsatt linje till den som rekommenderas av FN, konstaterar Amnesty.

Organisationen är också bekymrad över att Sverige fortfarande inte uteslutit användandet av diplomatiska försäkringar i framtiden. 2001 återsände Sverige två män till Egypten efter att man sade sig ha fått diplomatiska försäkringar om att de inte skulle torteras. Men det skedde ändå sen. Amnesty anser att Sverige misslyckats med att utreda vad som hände vid den amerikanska CIA-transporten ut ur Sverige och att ge männen tillräcklig upprättelse.

Människorättsorganisationen är också bekymrad över det stora antalet våldtäktsutredningar som läggs ner i tidigt skede.

När det gäller brister i polisens arbete och uppföljningar tar Amnesty även upp det uppmärksammade fallet om Johan Liljeqvists död vid ett polisingripande, som Ekot gjort en rad avslöjande inslag om.