LO: Vi visste inget om någon skatteplanering

Ägarna kände till skatteupplägget, hävdar Bertil Villard i samband med att han lämnar ordförandeposten i AMF. Men LO, som är delägare i AMF, slår tillbaka påståendet. Enligt Per Bardh var ingen på LO informerad om upplägget i den form som nu blivit känd.

Per Bardh sitter som en av LO:s representanter i styrelsen för AMF Pension. Styrelsen blev till stora delar utbytt 2009 efter skandalen med tidigare vd'n Christer Elmehagens avtal om pension i mångmiljonklassen, ungefär samtidigt som Bertil Villard blev ordförande.

LO-basen Wanja Lundby-Wedin fick då kliva åt sidan, bland annat eftersom hon inte kände till Elmehagens generösa avtal.

Även den här gången hävdar nuvarande och dåvarande LO-ledamöter i AMF-styrelsen som Ekot varit i kontakt med att de inte visste något om ordförandens skattelösning.

– Jag vet att jag inte har hört den informationen. Det är rätt underligt att Bertil Villard inte informerat styrelsen när det blir uppenbart att skattemyndigheterna har en annan uppfattning än den han hade tidigare, säger Per Bardh.

Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström säger att de informerats om det här av Villard innan han tillträdde. Låter det inte konstigt då att LO inte informerats?
– Min uppfattning, och den information jag har, är att någon skatteplanering eller liknande inte har tagits upp med någon på LO i den här formen.

Har du talat med tidigare LO-ledamöter i AMF-styrelsen om detta?
– I styrelsen har jag självklart frågat om de kände till, och de är helt ovetande om detta.

Kände Wanja Lundby-Wedin till det här skatteupplägget?
– Den frågan tycker jag att du ska ställa till Wanja.

Har du ställt den frågan till henne?
– Ja.

Vad har hon svarat?
– Hon har svarat att hon inte känt till någon sådan skatteplanering som beskrivs här.

Hur ser du på de kommentarer Bertil Villard lämnar i dag?
– Det är förvånansvärt att han påstår att han vill påstå att det här var klart, att det fanns en skatteplanering i den här formen som inte alls skulle kunna vara acceptabel utifrån våra värderingar.

AMF Pension har nästan 4 miljoner sparare och är därmed ett av de största penionsbolagen i Sverige.