Inte aktuellt med svenskt krisstöd till Portugal

Sverige kommer inte att överväga ett stödpaket för Portugal. Någon förfrågan har heller inte förts fram till regeringen, enligt finansminister Anders Borg.

– Det finns en samsyn i riksdagen att Sverige redan gjort så omfattande insatser när det gäller andra länder och när det inte finns några andra bilaterala program, inte något annat EU-land som går in, så har vi valt att i detta läge inte överväga ett stödpaket för Portugal, säger finansminister Anders Borg (M) till TT.

Bakom beslutet att inte bidra med svenskt stöd ligger en samlad bedömning av systemrisker och svenska intressen.

Borg pekar på att tillväxten i världsekonomin blivit stabilare och att riskerna därmed minskat för att krisen i Grekland, Portugal och Irland får följdverkningar.

När det gäller svenska intressen hade svenska banker en större exponering mot Irland och Lettland.

– Vi har en mycket begränsad exponering till Portugal. Vi gör den samlade bedömningen att systemriskerna är mindre och eftersom ett svenskt bidrag inte på något sätt är avgörande så har vi landat i att det inte är aktuellt, säger Anders Borg.