Lägre risk för smitta om hiv behandlas tidigt

1:23 min

Om hiv-smittade personer tar bromsmediciner innan sjukdomen börjar påverka hälsan så minskar risken att smitta en sexpartner med 96 procent. Det visar en världsomfattande studie, bekostad av USA:s nationella hälsovårdsinstitut.

Resultatet anses vara ett genombrott i kampen mot hiv, men Lars Moberg, överläkare på Södersjukhuset, håller inte riktigt med.

– Nej, jag tycker inte att det är väldigt häpnadsväckande. Smittrisken i heterosexuella par där den smittade haft sin hivinfektion mer än fyra till sex månader är liten ändå. Men det är klart att den finns, säger han.

Att bromsmediciner i ett tidigt skede minskar risken att smitta andra har man vetat länge, menar Lars Moberg.

Men problemet med hiv kvarstår eftersom man måste få veta i ett tidigt skede att man bär på smittan, för att överhuvudtaget kunna inleda en behandling.

Men det finns inte något land som jobbar förebyggande med att testa kontinuerligt.

– Ingenstans i världen har man en test and treat-attityd. I fattigare länder skulle det vara helt ogörligt. Men i Sverige och Europa skulle jag tro att det inte är väldigt långt dit. Det gäller ju att väga medicinbiverkningar mot nyttan.

Delvis är det upp till människor själva att gå och testa sig, men Lars Moberg tycker att sjukvården borde vara mer uppmärksam.

– Sjukvården är väldigt trög att misstänka hiv-infektion och föreslå ett prov. Men utan att man vet att folk har hiv så blir det inte ens aktuellt att folk får en behandling.

Den amerikanska studien är gjord på 1 800 par från Afrika, Asien, Nord- och Sydamerika, där den ena parten i förhållandet är hiv-smittad.

Studien startade 2005 och skulle pågå i flera år till, men avbryts nu på grund av de framgångsrika resultaten.