”Vården ska fråga kvinnor om de utsätts för våld”

1:38 min

Vården bör rutinmässigt fråga alla kvinnliga patienter om de har blivit utsatta för våld. Det anser nationellt centrum för kvinnofrid som har fått regeringens uppdrag att granska hur vården för våldsutsatta kvinnor kan bli bättre.

Rapporten presenteras i dag och professor Gun Heimer, chef för Nationellt centrum för kvinnofrid, är en av de ansvariga.

– Patienten berättar inte självmant att man är utsatt för våld om det inte finns uppenbara skador när man kommer till vården. Men vi vet att de kvinnor som har dödats i Sverige på olika sätt har varit i kontakt med vården. Så vården är ett utmärkt ställe att fråga om våld i nära relationer, säger hon.

Nästan hälften av alla svenska kvinnor har någon gång i livet varit utsatta för våld eller hot om våld från män och en tredjedel har varit utsatta i en nära relation, enligt Nationellt centrum för kvinnofrid. Men eftersom det är belagt med skuld och skam så pratar de utsatta inte om det spontant.

Att vårdpersonal i dag inte rutinmässigt frågar om kvinnorna utsätts för våld kan bero på att man tror att det kränker integriteten, tror Gun Heimer.

– Problemet är att personalen inte vill ställa frågan eller förstår att man vill behöver frågan, säger hon.

Vårdpersonalen måste utbildas bättre och lära sig att ställa frågan om och om igen även när svaret är nej.

Det låter enkelt och hittills har förslaget bemötts positivt från kvinnor som söker vård och från vårdpersonal.

– Jag har arbetat med de här frågorna i 17 år. Det är ofta så att patienter till och med kan namnge den person som första gången har ställt frågan. De kan säga ”nu har jag sökt på akutmottagningen 28 gånger men först i dag har NN frågat om våldet, jag har bara väntat på det”.