EU tveksamt till nya danska gränskontroller

Danmarks beslut i går att införa tullkontroller vid gränsen mot Sverige och Tyskland möts med stark skepsis från EU. En granskning ska göras av EU-kommissionen för att se om kontrollerna överensstämmer med Schengenregler och EU:s regler för fri rörlighet.

EU-kommissionen varnar Danmark för att genomföra ensidiga åtgärder.

EU-kommissionär Cecilia Malmström hotar Danmark med juridiska sanktioner om gränskontrollerna visar sig strida mot EU-reglerna.