Fritt fram för mer latin i katolska kyrkan

Vatikanen har sänt ut ett påbud om att katolska präster måste få hålla mässa på latin där detta efterfrågas av församlingsmedlemmar.

Fram till början av 60-talet var den latinska mässan i allmänt bruk inom katolska kyrkan, men då började respektive länders egna språk släppas fram.

Men många som ogillat förändringen har försökt verka för mer latin.

Kravet på att återinföra latinet har framförts av framför allt ultra-traditionalister inom katolska kyrkan och lett till en av de största schismerna inom kyrkan i modern tid.

2007 gick påven traditionalisterna delvis till mötes när han tillät en vidare användning av den latinska mässan.

Men biskopar har hävdat att användningen av latin är ett problem, eftersom allt färre präster har tillräckliga kunskaper i språket.

I ett femsidigt dokument gör påven Benedictus XVI nu klart att han vill att biskoparna ska lyda hans påbud. Han skriver att biskoparna måste vidta alla nödvändiga åtgärder för att den latinska mässan ska kunna användas om församlingsmedlemmar önskar det.

Många katolska biskopar anser att det finns mer angelägna uppgifter inom kyrkan.