Ja i Finland till Portugal-hjälp

Den finländska riksdagens stora utskott har nu godkänt regeringens förslag om krishjälp till Portugal.

Förslaget godkändes med rösterna 15-5. Fem riksdagsledamöter avstod från att rösta.

Tidigare i veckan meddelade Samlingspartiets ordförande Jyrki Katainen att hans parti och Socialdemokraterna hade kommit överens i frågan om stöd till Portugal, som spelat stor roll i både Finlands val och regeringsförhandlingarna.