EU-finanser på bättringsvägen

2:04 min

Ekonomin i EU går något bättre än väntat, visar flera rapporter. EU:s ekonomikommissionär Olli Rehn sa idag att EU-ländernas samlade ekonomi snart kommer vara uppe på samma nivå som före finanskrisen.

Nästa år ska EU-ländernas ekonomier ha hämtat igen hela det stora tappet sedan finanskrisen 2008. Den beräkningen gör EU-kommissionen idag i sin färska ekonomiska prognos.

Och jämfört med i höstas ser EU-kommissionen nu lite ljusare på årets ekonomiska utveckling. EU-kommissionen räknar med en tillväxt i unionen på 1,8 procent i år och 1,9 procent nästa år.

Idag kom också oväntat starka tillväxtsiffror än väntat från flera EU-länder, bland andra Tyskland, där tillväxten på årsbasis nu är uppe i över 5 procent.

Dagens preliminära siffror visar att tysk BNP under första kvartalet i år ökade med 1,5 procent jämfört med kvartalet före.

Frankrikes BNP ökade med 1 procent - och till och med krislandet Grekland visar upp en tillväxt, vilket både förvånar och gläder EU:s ekonomikommissionär.

Samtidigt säger nu Olli Rehn att det är helt klart att Grekland måste sätta in ytterligare budgetåtstramningar för att klara sina budgetmål i år.

Många räknar med att Grekland snart kommer tvingas begära nya nödlån från EU och valutafonden IMF på i storleksordningen ett par hundra miljarder kronor.

Dessutom presenterar Bloomberg News idag en undersökning där över 1 000 investerare och analytiker har fått svara på om de tror att krisländerna Grekland, Irland och Portugal kommer att tvingas begära nedskrivningar av sina lån.

85 procent av de tillfrågade svarade ja.