USA:s Mellanöstern-sändebud slutar

USA:s Mellanöstern-sändebud, George Mitchell, har gett besked om att han tänker sluta.

President Barack Obama, som gav Mitchell uppdraget 2009, säger att USA:s engagemang när det gäller den palestinsk-israeliska konflikten ändå inte blir mindre i och med Mitchells avgång. 

Samtidigt uttrycker Obama, i ett skriftligt uttalande, sin tacksamhet och uppskattning över det arbete för att försöka nå fred i Mellanöstern som George Mitchell utfört under sina två och ett halvt år som sändebud. 

Obama kallar den nu 77-årige Mitchell för en av de bästa offentliga ämbetsmän som USA någonsin haft.