Höjd pensionsålder i Danmark

I Danmark har regeringen och partierna Dansk Folkeparti och Radikale Venstre gjort en uppgörelse om pensionerna. Avtalet innebär bland annat höjd pensionsålder.

Avtalet innebär bland annat ändrade villkor för så kallad efterlön och höjd pensionsålder.

Avtalet ska stärka Danmarks statsfinanser med 18 miljarder till 2020.

Efterlönen har gjort det möjligt att gå i pension vid 60; nu höjs ingångsåldern gradvis för att landa på 64 år år 2023.

Folkpensionsåldern höjs också genom uppgörelsen, till 67 år 2022.

Danska regeringen behövde stöd från Dansk Folkeparti för att få igenom den här uppgörelsen.

Därför gick regeringen häromdagen med på kravet från det främligfientliga partiet om att införa permanenta gränskontroller vid Danmarks gränser mot Sverige och Tyskland.