Skellefteåvatten

Avloppsvattenläcka påträffad

I jakten efter vad som orsakat parasitsjukan som spridits via Skellefteås dricksvatten har dykare påträffat ett ställe där avloppsvatten läcker ut vid Klintforsån.

Det är en så kallad nödavledning som läcker.

Men det är oklart hur länge avloppsvatten gått via den, skriver tidningen Norran.

Prov har tagits för att få besked om parasiten Cryptosporidium finns i det avloppsvatten som läcker ut.