Unga i kö för akut hjälp

Det är ont om platser för unga som just nu bedöms vara i behov av akut vård på statens särskilda ungdomshem. Trots ökade anslag räcker platserna inte till, skriver Svenska Dagbladet. 

En ny utredning föreslår nu en förändring av finansieringsmodellen.

Statens institutionsstyrelse, Sis, som har ansvar för de särskilda ungdomshemmen, kan med hjälp av ett nytt finansieringssystem få ordning på ekonomin vilket skulle kunna ge fler i akut behov av vård plats.

Vårdbehovet varierar mellan åren, och på grund av det nuvarande systemet svänger Sis inkomster med platsbrist som följd.

Men ett nytt system förslås utjämna detta. Myndigheten ska kunna få spara mer av ett stort överskott, skriver tidningen.