Louisiana

Mississippifloden svämmar över

Myndigheterna i den amerikanska delstaten Louisiana planerar att i dag öppna en fördämning för att leda bort vatten från Mississippifloden.

På så vis försöker de undvika att floden svämmar över in i storstadsområdena New Orleans och Baton Rouge.

Men vattenmassor väntas ändå forsa genom trädgårdar, bondgårdar, ett naturreservat och över marken kring ett litet oljeraffinaderi i södra Louisiana.

Tusentals boende i det området uppmanas därför att lämna sina hem.