Mer våld och mord bland Sveriges kriminella

Det dödliga våldet i de kriminella gängen i Sverige har ökat ända sedan 1990-talet, enligt en ny rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå. Mellan åren 2002 och 2008 dödades 71 personer i kriminella konflikter. Åren 1990 till 1996 var siffran klart lägre.

Många av de kriminella uppgörelserna sker med skjutvapen på allmän plats. Den ökning som siffrorna från Brå visar känns igen hos Rikskriminalpolisen.

- Inom gängmiljön har det dödliga våldet och försöken till dödligt våld ökat ganska markant under ett antal år, säger Claes Friberg, chef för Rikskriminalpolisen.

Det dödliga våldet mellan kriminella har ökat sedan nittiotalet och det är mord som är svåra att klara upp.

De senaste veckorna har flera dåd mellan kriminella grupperingar skett. Senast i onsdags sköts en person till döds utanför ett kallbadhus i Malmö och ännu har ingen gripits.

- Den här typen av händelser är svårare för oss att komma fram i, bland annat därför att många i kretsen kring offret inte är beredda att prata med oss, sa förundersökningsledaren JB Cederholm vid en presskonferens om mordet i Malmö häromdagen.

När det gäller den ökade gängbrottsligheten pekar Claes Friberg vid Rikskriminalpolisen på ökad vapentillgång och lägre våldströskel bland kriminella

- Tillgången till vapen har ökat i gängmiljön. Tröskeln för att använda våld och dödligt våld har sänkts betydligt. Man är beredda att skjuta opponenter för att bestraffa eller för att markera sin makt, säger han.

Av rapporten från Brå rådet framgår också att det dödliga våldet i stort har minskat sen nittiotalet och där sticker framförallt brott mot barn ut som en stor post i minskningen.

Brottsförebyggande rådet menar att det kan bero på bättre hjälp till psykiskt sjuka och deprimerade föräldrar.