Vill se lärlingsplatser som alternativ till SFI

Näringsminister Maud Olofsson vill skapa större möjligheter för företag att ta emot invandrare med yrkesbakgrund, som inte har lärt sig svenska. Det är främst lärlingstjänster som ska erbjudas och detta ska vara ett alternativ för dem som vill komma ut i arbetslivet och lära sig svenska där, istället för att börja en utbildning i svenska för invandrare, SFI.

Genom att öronmärka pengar till företag i höstens budget vill Maud Olofsson locka arbetsgivare att ge invandrare som har en yrkeskompetens i bagaget nya lärlingstjänster.

– Vi behöver verkligen, från regeringens sida, fundera över ytterligare steg kring förbättrad integrationspolitik. Men jag tycker att vi måste göra mer. Det är för många, av våra invandrare, som står utanför arbetsmarknaden, säger näringsminister Maud Olofsson (C).

Tanken är att det ska bli ett nytt verktyg till de etableringslotsar som tidigare har fått kritik för att hastigt slussa ut nyanlända invandrare i det svenska arbetslivet.

Li Jansson är nationalekonom på Svenskt näringsliv och tror att ett lärlingssystem kan vara användbart för företagare.

– Så länge det är väldigt krångligt att anställa kan ju lösningar som lärlingsanställningar vara en metod för att underlätta, säger hon.

En del i förslaget är att arbetsförmedlingen ska kunna ha ett system för lärlingar så att de får ta del av både yrket och svenska språket på arbetsplatsen. Detta tror Maud Olofsson ska kunna leda till att fler människor på lång sikt får ett arbete utan att först ha gått i SFI-skola.

Svenskt näringslivs Li Jansson tror att de som fortfarande inte kan prata bra svenska kan få problem på arbetsmarknaden i framtiden, om de bli arbetslösa.

– Individer som kommer till Sverige kan ju bli uppsagda några år senare. Har man då inte fått språkkunskaper från början, kan man visserligen ha en arbetslivserfarenhet men man har inte lärt sig språkkunskaperna som krävs på resten utav arbetsmarknaden. Då kan det vara svårt att ta igen det flera år senare, säger Li Jansson.

Näringsministern Maud Olofsson vill föra en diskussion inför höstens budget om hur de öronmärkta pengarna ska fördelas. Främst ska lärlingsplatserna vara ett alternativ till Svenska för invandrare och en möjlighet till ett framtida jobb.

– Vi har sett att många invandrare i dag inte kommer in på arbetsmarknaden för att de inte kan svenska språket, de har ingen kontakt med företag så det är väldigt svårt att få ett jobb. Men det är också många företag som säger att de gärna hade tagit emot lärlingar och lära ut både yrkeskunnande och svenska språket om de hade haft resurser till det, säger Maud Olofsson.