Efter snö kom spräckt budget

Snön har försvunnit sedan länge. Kvar hos kommunerna finns budgetar som spräckts med mångmiljonbelopp. Vinterns problem kan därmed också bli sommarens dilemma, i form av besparingar på vägarbeten.

Snöovädren som drabbade Sverige i vintras känns i maj avlägsna. Samtidigt börjar kommuner runtom i landet se vilka röda siffror det extrema vädret inneburit.

- Förra året var exceptionellt och sköt budgeten i sank. Jag har pratat med kollegor som jobbat i 40 år och ingen har varit med om liknande, säger Karl-Johan Svärd, gatuchef i Karlskrona kommun.

En rundringning som TT gjort visar att det handlar om åtskilliga miljoner. I Stockholm översteg kostnaderna budget med nästan 90 miljoner kronor.

Situationen blir än värre av att även vintern 2009 var svår, vilket i sin tur spiller över på 2010 års budget.

- Totalkostnaden för 2010 blev 60,6 miljoner. Vår budget var 29,2 miljoner och då hade vi ändå fått ett extra tillskott på 11 miljoner, säger Erik Larsson vid gatukontoret i Malmö.

Konsekvensen för kommunerna kan bli att pengar måste avsättas från andra områden, som asfaltering och underhåll av vägar och broar.

- Asfaltbeläggningen är redan eftersatt så egentligen är det ingen bra lösning, säger Torsten Rosenqvist, förvaltningschef på Halmstad kommun, vars kostnad blev 20,5 miljoner kronor, fyra gånger över budgeten.

- Man får knuffa på större projekt som till exempel en större hamnrenovering, säger Hans Johannesson, servicechef på Borgholm energi AB.

Borgholms kommun på Öland var också ett av de svårast drabbade områdena, vilket syns på kostnaderna; 9 miljoner kronor jämfört med 630 000 kronor i budget.

Situationen är densamma för de flesta kommuner i södra Sverige. Karlskrona hade avsatt 6,5 miljoner kronor. Notan landade på 16,4. I Kalmar blev resultatet fyra gånger så mycket som beräknat.

Det som framförallt har kostat är bortforsling av snön. I normala fall räcker det med plogning men den här säsongen har läget varit så pass illa att det inte räckt. De flesta kommuner när nu en förhoppning om att årets vinter dröjer riktigt länge.

- Om prognosen blir "normal" för resten av året så landar vi ändå 9—10 miljoner över årets budget, säger Karl-Johan Svärd i Karlskrona.

TT