Statsvetare mycket skeptisk till sent omval

2:46 min

Valdeltagandet var drygt 43 procent i omvalet i Västra Götaland. I modern tid är det bara några Europaval då valdeltagandet varit lägre. Från flera håll hörs nu besvikna röster.

– Det är såklart att jag är oerhört besviken. Det är trist med ett så lågt valdeltagande, säger demokratiminister Birgitta Ohlsson.

Enligt statsvetarprofessor Peter Esaiasson visar gårdagens val att det är mycket svårt att mobilisera folk att gå och rösta när det inte handlar om val till den svenska riksdagen.

– Det enskilt intressantaste i det här är kanske att det sätter Europaparlamentsvalet i delvis nytt ljus. I de valen brukar man förklara med att Bryssel ligger långt ifrån Sverige. Och man kan säga mycket om Vänersborg, men det ligger inte långt ifrån resten av Västra Götaland, säger Peter Esaiasson.

– Det handlar helt enkelt om att finns inte draghjälp från de stora nationella valen så är inte medborgarna tillräckligt intresserade för att gå och rösta.

I valet till Europaparlamentet 2009 röstade 45 procent av väljarna. Nu var det färre, drygt 43 procent av de röstberättigade i Västra Götaland som utnyttjade sin rösträtt. Detta trots att sjukvården är ett politiskt sakområde som människor brukar ranka som mycket angeläget.

Kanske ser väljarna inte skillnaderna mellan de politiska partierna, enligt Esaiasson. Det låga valdeltagandet är enligt honom bekymmersamt.

Erfarenheten visar att det framför är allt de resurssvaga som låter bli att gå till valurnorna.

– Där det är lågt valdeltagande är det alltid så. Skillnaden mellan de resursstarka och de resurssvaga ökar och det betyder att det är en sämre spegling av folkopinionen för närvarande, säger Peter Esaiasson.

Han är liksom sin statsvetarkollega Sören Holmberg tveksam till att genomföra den här typen av omval som nu har gjorts i Västra Götaland, med tanke på hur få som gått och röstat.

– Skall man göra det ska man göra det snabbt. Absolut inte så här lång tid efteråt, det är verkligen dåligt, säger Peter Esaiasson.

Hur skulle man ha gjort då i det här fallet?
– Jättesvårt. Antagligen hade det varit bättre att göra som Centerpartiet åtminstone i dag säger, att räkna om rösterna. Att göra något för att få fram bästa möjliga valresultat givet de felaktigheter som ändå finns i valproceduren. Och att inte sätta igång så här storskaliga experiment igen, det blir konstigt i förhållande till det ursprungliga valet.

Folkpartisten och demokratiminister Birgitta Ohlsson är besviken över det låga valdeltagandet, men tycker att det var helt rätt att man genomförde ett omval.

– Ja, självklart. Absolut, säger Birgitta Ohlsson. 

Var det vettigt att vänta så länge som man gjorde på det här omvalet?
– Ja, det var viktigt att man gjorde om och gjorde rätt. Då hade vi en valprövningsnämnd som uppenbarligen bedömde att det behövdes en viss tid för att det skulle gå rätt till.