Ekonomi på framfart i Turkiet

2:24 min

Turkiets ekonomiska utveckling fortsätter starkt uppåt, även om det kommer visa varningar om överhettning, då de statliga utgifterna har ökat markant liksom konsumenternas krediter.

Framgångssagan inleddes för cirka tio år sedan. Framförallt kommer inkomsterna från en starkt ökad exportmarknad, som har tredubblats under de senaste tio åren.

Även om Turkiet, liksom de flesta andra länderna, drabbades något av finanskrisen förra året, så pekar nu siffrorna uppåt igen.

Enligt Europakommissionen och en rad internationella och turkiska ekonomiska experter, väntas tillväxten ligga på strax över sex procent i år. Det är en uppskrivning från tidigare bedömningar om en fyraprocentig tillväxtökning i förhållandet till BNP. Det kan jämföras med snittet bland EU-länderna som ligger på 1,8 procent.

Samtidigt presenteras siffror som pekar på att utländska investerare återigen, efter förra årens nedgång, börjat vända blickarna mot Turkiet.

Under de tre första månaderna i år har investeringarna ökat med 154 procent, jämfört med samma period förra året, och de väntas fortsätta att öka under resten av året.

Däremot kommer varningar om en eventuell överhettning inom ekonomin, då den privata belåningen bland konsumenterna fortsätter att öka, samtidigt som det finns ett kraftigt underskott i statsfinanserna.

Men att döma av de flesta ekonomiska analyserna är det få bedömare som anser att läget är akut, eftersom den turkiska ekonomin i grunden är stabil just nu.

Däremot riktas oroliga blickar kring utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika, Turkiets andra stora exportmarknad vid sidan om EU-länderna. Situationen i det södra grannlandet Syrien oroar mest.

Å andra sidan finns allt fler tecken på ett ökat intresse från penningstarka kinesiska investerare framför allt. Turkiets unika geografiska läge, som en brobyggare mellan marknaderna i väst och den muslimsk arabiska världen, har hittills lockat till sig många västerländska företag, som har sett möjligheten av att expandera söderut och österut och utnyttja de turkiska kontakterna. Även kinesiska företag ser nu den möjligheten.    

Dessutom har Turkiet planer att expandera och utöka sin export till Afrika. Medan exempelvis Sverige stänger ned en rad ambassader runtom i världen, har Turkiet nu öppnat 18 nya ambassader i Afrika, med målet inställt att expandera ekonomiskt även där.